Menu Zavřít

  Co Vám můžeme nabídnout

  • převoz elektrocentrál, dieselových agregátů, manip. vozíků, strojů, motorů, apod...
  • převoz uměleckých děl (sochy, lavičky, apod...)
  • studničních skruží, trubek, poklopů
  • zvednutí těžkých břemen do patra výše až 7m (sedací soupravy, piána, trezory, těžké stroje, apod...)
  • zajištění kompletního stěhování
  • převoz stavebních materiálů (štěrk, písek a jiný sypký materiál)
  • odvoz železa
  • prodej a dovoz palivového dřeva
  • převoz klimatizačních jednotek, výtahů a kovových konstrukcí
  • převoz bednění, lešení, trubek, kamene, dřeva, nábytku, telekomunikační techniky, krbů, výřivek, střešní krytiny, apod...

  

 

Samotná přeprava bez DPH 21%
  Hodinová sazba       
    (po Praze)
  Sazba v km
(mimo Prahu)
         Čekání
         vozidla
Doprava (nosnost 3 tuny)                       800         25          500

 

 

O víkendu a státních svátcích účtujeme příplatek 300 Kč ke každé dopravě.

Dřevina                                                                           rozměr                    cena bez DPH 15%
Dub, buk, habr, jasan 33,40,50cm 1174,-/ 1prms
Smrk, borovice,modřín 33,40,50cm 785,-/   1prms
Bříza 33,40,50cm 1078,-/ 1prms
Měkký listnáč, lípa,osika,olše,topol          33,40,50cm         739,-/   1 prms         
Sušený jednodruhový buk
Vlhkost pod 20%
33cm 1609,-/ 1prms

Sypané dřevo na paletách 1,6prms

Dub,buk,habr,jasan                            33,40cm           1948,-/ 1.6prms      
Smrk,borovice,modřín 33,40cm 1300,-/ 1.6prms
Bříza 33,40cm 1800,-/ 1.6prms
Měkký listnáč,lípa,osika,olše,topol 33,40cm 1200,-/ 1.6prms

 

Rovnané dřevo – sušený jednodruhový buk – vlhkost pod 20%

Sušený buk,metr rovnaný     33cm            2574,-/ 1prmr

 

 

Ceník odvozu odpadů a sutí (včetně dopravy) bez DPH 21%
Druh 3m3                           Popis
Suť 2.290         Cihly, dlažba, beton do 30cm, keramika, omítka
zemina 2.090         Čistá zemina bez příměsi suti a odpadu
Suť s příměsí odpadu do 20%                       3.100         Suť znečištěná menším množstvím odpadu, betony nad 30cm, pórobeton
Živice 3.400         Živice - asfalt
Směsný odpad bez suti 3.200         Směsný odpad bez příměsi sutě a zeminy, sádrokarton
Směsný odpad se sutí 3.800    

 

  Odpad smísený se sutí nebo zeminou(suť v max. množství 3m3)
Dřevo nebo větve 2.500         Prkna, trámy, dřevotřískové desky. Větve, kmeny - odděleně od dřeva

 

Písek (včetně dopravy) bez DPH 21%
  0,5m3 1m3               1,5m3             2m3               2,5m3              3m3
Betonový 0-4 (říční)             1.420                 1.640 1.860 2.080 2.300 2.520
Zásypový 0-4 1.376 1.552 1.728 1.904 2.080 2.256
Maltový 0-1(kopaný) 1.412 1.624 1.836 2.048 2.260 2.472

 

Štěrk, Kačírek (včetně dopravy) bez DPH 21%
  0,5m3          1m3            1,5m3           2m3            2,5m3        

3m3

0/4
lomový prach
1.448 1.696 1.944 2.192 2.440 2.688
4/8 1.584 1.968 2.352 2.736 3.120 3.504
8/16
16/32
32/63
1.528 1.856 2.184 2.512 2.840 3.168
0/32
0/63
1.524 1.848 2.172 2.496 2.820 3.144

1m3 písku = cca 1,6 tuny
1m3 štěrku = cca 1,6 - 1,8 tuny
Na požádání dodáváme i jiné frakce štěrku.

Přepravujeme suť, písek, štěrk, odpad, stavební materiál a sypký materiál.

Přepravu nákladů zajišťujeme vozidlem I. Jsme schopni přepravovat náklady a sypký materiál o hmotnosti až 3,5t.

 

 

Tel. 777 437 911